Make your own free website on Tripod.com

PRAYER SONGS

 

AE MALIK TERE BANDE HUM

Ae malik tere bande hum,aese hon hamare karam,

neki par chalen aur badi se talen,

taaki haanste hue nikale dam.

Jab julmon ka ho samna,tab tu hi hame thamna,

Wo burai karen,hum bhalai karen,nahin badle ki ho bhavna.

badh uthe pyar ka har kadam,aur mite bair ka ye bharam,

Neki par chalen.....

NOTATION

*N P P P M' GG M, M'M' G P M' G M' G G

*N *D *N *NRS*N , *N *D *N *NRS*N

*N*N*N P M' G M' G G

G*G* R*- G* G* R*- G*R* N - N N D- N N D -N D M'

R G M'- M' M'N DM'-R G M' M' N D M'

R G G M' M' G R G R *N

*N *N P P P M' G G M'

M' M' G - P M' G- M' G G

REPEAT 2ND LINE.

 

Raghupati Raghav Raja Ram

Raghupati raghav raja Ram,Pati tapavan Sita-Ram,

Sita-Ram jai Sita-Ram,bhaj pyare tu Sita-Ram

Notations

P P P D P - M G M D D S* N S* ,D N D P M G M- D P

P N N P P S*NS*,D* S* R* G* R* S* N D P

Click to listen

 

home | inspirational | kids | miscellaneous | oldies | photo gallery | popular | prayers | raga based | romantic | patriotic| self composed | sizzlers